Change language:

Direktionen i Aarhus Kommune bad mig holde et oplæg for deres chefgruppe. De stod over for en række vilde problemer, som de skulle have inspiration til at tackle på nye måder. På tværs af organisationen, på tværs af samfundet.

 

Sigge leverede et fremragende oplæg, der satte fokus på hvordan vi i Aarhus kunne arbejde med samfundets vilde problemer. Med indsigt og humor fik Sigge dels givet os en fælles forståelse af opgaven og dels givet os et skub til at ændre den måde vi arbejder på. Vi gik der fra med ideer til nye samarbejder på tværs af forvaltninger, anderledes økonomisystemer og opsætning af partnerskaber med omverden. Det var startskuddet til en stor omvæltning i kommunen, som kommer til at sætte sig spor for borgerne over de kommende år.

 

Martin Østergaard Christensen, Stadsdirektør Aarhus Kommune

Dansk Industri bad mig komme forbi til et fortroligt chefmøde, hvor de skulle se fremad på de nyeste trends i politik.

 

Jeg gav Sigge den utaknemmelig opgave at være sidste indslag på en lang dag. Og han leverede virkelig varen med en knivskarp politisk analyse, hvor Sigge satte sin store viden i spil om medier, politik og centraladministration. En viden som blev bragt tæt på vores hverdag. Der var stor begejstring for oplægget.

 

Emil Fannike Kiær, Direktør DI

Skolelederforeningen bad mig holde et oplæg foran 1800 deltagere på deres årsmøde i Aalborg Kongres Center. Et oplæg der både skulle motivere til at gribe ledelsesopgaven anderledes an – og ikke mindst slå tonen an for en hyggelig dag, hvor alle medlemmer kun bliver samlet én gang om året.

 

Vi ønskede et inspirerende oplæg, der indrammede fremtidens ledelsesopgave. Og det fik vi i høj grad. Sigge fik udskåret skolelederens nye manøvrerum med ”frikommune-forsøgene”, så det stod klart hvilke problemer der er ’tamme’ og ’vilde’ i vores arbejde. Med indsigt og indlevelse i vores situation gik vi derfra med ny motivation til at tackle de ’vilde problemer’. Sigge evnede på imponerende vis at vinkle sit oplæg, så det talte direkte ind i vores slogan for årsmødet: ”Friheden flyver – Grib den!”

 

Næstformand Skolelederforeningen, Dorte Andreas

Foredrag