Skip to content

Publikationer

 • Harder, Jonathan og Sigge Winther Nielsen (2008): Om Politisk Tæft. Forlaget Thomson Reuters, København
 • Bild, Tage og Sigge Winther Nielsen (2008): Partier i Bevægelse – Hovedtræk i det danske partisystems udvikling. Institut for Statskundskab, Arbejdspapir 2008/5, København
 • Winther Nielsen, Sigge (2009): Politisk Marketing – Hvad skal det nytte? Tidsskriftet Politik, årgang 12, nummer 1, s. 69-81
 • Winther Nielsen, Sigge og Thomas Høgenhaven (red.) (2009): Politisk Psykologi – Fordi Politik er Personligt. Aarhus Universitetsforlag, Århus
 • Winther Nielsen, Sigge (2009): Vælgerne og partierne – ”One night stands” eller ”A marriage made in heaven”? Ipmonopolet, årgang 2, nummer 4
 • Winther Nielsen, Sigge (2010): Frem i cockpittet, Politik og Økonomi, årgang 83, nummer 1
 • Frederiksen, Tanja og Sigge Winther Nielsen (2010): Projekt Løkke, Gyldendal, København
 • Winther Nielsen, Sigge, Martin Vinæs Larsen og Jesper de Hemmer Egebjerg (2011): Vi er alle spindoktorer, Politik og Økonomi, årgang 84, nummer 1, s. 19-34
 • Winther Nielsen, Sigge (red.) (2011): Politisk Marketing – Personer, Partier og Praksis, Karnov Group, København
 • Winther Nielsen, Sigge (2011): “Politisk marketing mere end en restyling af dansk politik?” kapitel i Politisk Marketing – Personer, Partier og Praksis, (red.) Sigge Winther Nielsen, udgivet på Karnov Group, København
 • Winther Nielsen, Sigge (2012): Three Faces of Political Marketing Strategy, Journal of Public Affairs, Volume 12, nummer 4, s. 293-302
 • Winther Nielsen, Sigge (2013): Toward a New Institutional Strategy Framework for Political Marketing, Journal of Public Affairs, Volume 13, nummer 1, s. 84-99
 • Winther Nielsen, Sigge (2013): Marketized Politics, Copenhagen University Press, Copenhagen
 • Winther Nielsen, Sigge og Martin Vinæs Larsen (2014): Party Brands and Voting, Electoral Studies Volume 33, Marts, s. 153-165
 • Winther Nielsen, Sigge (2015): Party Planners – How Political Strategies Are Chosen, Journal of Public Affairs Volume 15, nummer 4, s. 340–363,
 • Winther Nielsen, Sigge (2016): Measuring Political Brands, Journal of Political Marketing, Volume 15, nummer 1, s. 70-95
 • Winther Nielsen, Sigge og Martin Vinæs Larsen (2016): “Den kommenterede valgkamp”, kapitel i Vælgere på Vandring (red.) Jørgen Goul Andersen, udgivet på Frydenlund, Frederiksberg (under udgivelse).
 • Winther Nielsen, Sigge (2017): On Political Brands: A systematic review of the literature, Journal of Political Marketing (under udgivelse)
 • Winther Nielsen, Sigge (2021): Entreprenørstaten – Hvorfor vælgernes ønsker forsvinder op i den blå luft og hvordan vi fikser det, Gads Forlag, København